Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď

Česko-německá konference o aktivním zapojení umění a migrantů do procesu integrace

KDY: středa 14. června 2017, od 9:30-16:30 (následuje prohlídka výstavy Zákon cesty a neformální diskuze)
KDE: Národní galerie v Praze - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Integrace migrantů v České republice má mnoho podob. Pokud jde o sbližování kultur a snahy o vzájemné porozumění, obvykle se tak děje skrze vzdělávací a osvětové aktivity, multikulturní festivaly či jiné společenské akce. Rozšiřuje se také nabídka komunitních akcí a dobrovolnictví, přičemž čím dál častěji je iniciují samotní migranti a migrantky. Již méně známé jsou však formy sociálně angažovaného umění a také ještě nebyl zcela objeven potenciál zapojení samotných českých měst a obcí k rozvoji mezikulturního dialogu.


Tato Konference proto spojí subjekty z Česka a Německa, aby představily svoje umělecké a tvůrčí programy, skrze které se snaží pomoci zlepšit integraci cizinců v těchto zemích. Pozvaní hosté budou z divadel, knihoven, komunitních center, městských institucí či migrantských spolků. Odpolední workshopy ve formě World Café pak poskytnou prostor pro výměnu zkušeností, sdílení nápadů a vytváření nových forem spolupráce mezi účastníky. Cílem akce je také pozvat české obce a místní samosprávy, aby zde načerpaly inspiraci, využily některé kreativní přístupy při realizaci vlastních integračních projektů a samy
se tak staly lídry na poli integrace migrantů do místní společnosti.

Akce bude zakončena komentovanou prohlídkou výstavy Zákon cesty od čínského autora Aj Wej-Weje, která je zároveň ukázkou propojení umění s aktuálním sociálním tématem uprchlictví.


Akce proběhne v češtině, němčině a angličtině. Tlumočení pro panelovou diskusi a dále dle individuálních potřeb bude zajištěno.

Registrujte se, prosím, přes online formulář

Konferenci pořádá Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kanceláří v Praze.

(pozvánku lze stáhnout dole)

Program:

9:30 - 10:00 Registrace, ranní káva

10:00 - 12:00 Panelová diskuse: Kreativní přístupy k řešení výzev integrace

Představení uměleckých a tvůrčích programů k podpoře integrace migrantů a mezikulturního dialogu na
lokální úrovni. Diskuse nad tím, jak mohou kreativní přístupy pomoci ke vzájemnému sbližování místních
obyvatel z různých kultur či jinak podpořit integraci migrantů v jejich lokalitách:

     - Jak dosáhnout toho, aby se migranti stali součástí naší komunity, úskalí a dobré praxe?
     - Mohou kreativní přístupy a osobní setkání s migranty ovlivnit veřejné mínění o migraci?
     - Kde hledat podporu pro netradiční formy integračních projektů?
     - Jaký význam má zapojení měst do realizace kreativních integračních projektů?

Moderátorka: Daniela Vrbová, redaktorka ČRo Plus

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 15:00 World café: Seznamte se s kreativními přístupy k integraci

Diskuse o jednotlivých kreativních přístupech k podpoře integrace migrantů a mezikulturního dialogu.
V menších skupinách pozvaní hosté představí svoje programy a strategie k jejich vytváření, poté budou
s účastníky sdílet své zkušenosti, vyměňovat si nápady a praktické rady, či navazovat kontakty pro
spolupráci nad novými projekty. Během odpoledního bloku se účastníci postupně seznámí se čtyřmi
kreativními přístupy:

   - sociálně angažované divadlo
   - výstavy na podporu integrace a mezikulturního dialogu
   - komunitní aktivity a dobrovolnictví migrantů
   - knihovna a umělecké instituce jako otevřená komunitní centra

15:00 -15:30 Přestávka na kávu

15:30 - 16:15 Shrnutí

Společná diskuse s účastníky nad nově nabytými poznatky a tvorbou kreativních integračních projektů do
budoucna, sebrání doporučení a inspirací pro místní samosprávy a další subjekty.

16:30 - 17:30 Komentovaná prohlídka výstavy Aj Wej-Weje Zákon cesty

17:30 Neformální diskuse / Networking v Café Jedna (dobrovolné)

Ke stažení

POZVÁNKA_Integrace jako výzva_FIN.pdf