Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR - Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR / Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic

Migrační manifest navrhuje kroky ke zlepšení migrační politiky ČR

2. 10. 2015 | Analýzu hlavních problémů české migrační, azylové a integrační politiky a také návrhy jejich řešení představili veřejnosti v pátek 2. října 2015 odborníci z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR v nově vzniklém dokumentu Migrační manifest. Veřejná prezentace Migračního manifestu se konala v předvečer druhého výročí tragédie u ostrova Lampedusa, kde přišlo o život 366 lidí. Tato událost se stala symbolem současné migrační situace.

Země Visegrádské čtyřky musí ve svém přístupu k uprchlíkům dodržovat standardy dané mezinárodním právem

24. 9. 2015 | Prohlášení Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice ke společné deklaraci předsedů vlád zemí visegrádské skupiny (V4) týkající se situace uprchlíků v Evropě a zejména na maďarské hranici.

Pozvánka na veřejnou prezentaci Migračního manifestu nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

10. 9. 2015 | Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR srdečně zve odbornou veřejnost na prezentaci Migračního manifestu. Ta se uskuteční 2. října od 10 do 13 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Registrace účastníků probíhá do 29. září do naplnění kapacity sálu.

Prohlášení k nezákonnosti a bezúčelnosti zajišťování uprchlíků v zařízeních pro zajištění

2. 9. 2015 | Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR se ostře ohrazuje proti pokračujícímu zajišťování uprchlíků v Zařízení pro zajišťování cizinců v Bělé Jezové a dalších detenčních zařízeních. Ve většině aktuálních případů se jedná o uprchlíky před válečným konfliktem v Sýrii, kteří mají být z detenčních zařízení převezeni do Maďarska na základě tzv. Dublinského nařízení. Maďarsko však nemá v současné době kapacitu převážené uprchlíky přijímat a k transferům v podstatě nedochází (v červenci byly transferovány pouze 3 osoby do Maďarska). Pokračující detence tak naprosto neplní svůj účel, je nehumánní a v rozporu s mezinárodními úmluvami.

Česká databáze dobrovolníků a dobrovolnických služeb pro uprchlíky

12. 8. 2015 | Chcete pomoci uprchlíkům? Nebo jste organizace pracující s cizinci a sháníte dobrovolníky? Zaregistrujte se do České databáze dobrovolníků a dobrovolnických služeb pro uprchlíky! V databázi snadno vyhledáte, jak a kde se můžete zapojit. Organizace zde zase rychle naleznou dobrovolníky pro své klienty. Rádi byste se účastnili akcí, diskuzí nebo festivalů spojených s cizineckou problematikou? Na mapě událostí naleznete jejich přehled po celé České republice. Více info na idobrovolnik.cz.

Výzva k zapojení do kampaně za přijetí uprchlíků

23. 7. 2015 | Připojením se ke kampani můžete také Vy deklarovat Vaši solidaritu s uprchlíky. Společně se zasaďme o zlepšení postojů české společnosti k uprchlíkům. Výzvu se seznamem všech institucí a jednotlivců, kteří kampaň podpořili, předáme vládě ČR a představitelům EU. Výzvu můžete podepsat na stránkách Care2.

Informační leták ke kampani za přijetí uprchlíků

22. 7. 2015 | Informační leták ke kampani za přijímání uprchlíků. Cílem této kampaně je formulace požadavků pro změnu azylové politiky a kultivace veřejné diskuse o přijímání uprchlíků. Přinášíme zde fakta o současné situaci uprchlíků v ČR, upozorňujeme na  konkrétní problémy, které jsou v rozporu s mezinárodními lidskoprávními úmluvami a nabízíme konstruktivní řešení těchto problémů.

Veřejná debata: Politická a občanská participace migrantů

15. 5. 2015 | Jak se mohou migranti zapojovat do veřejného života v místě svého bydliště? Jak se mohou migranti zapojovat do politického dění v České republice? Mají migranti zájem o občanskou a politickou participaci? Mají být migrantům přiznána politická práva na stejné úrovni jako občanům ČR? Debata se uskuteční v rámci festivalu Refufest na pražské Kampě dne 30.5. v diskuzním stanu od 14 do 15 hodin.

Rozhovor o odpovědnosti EU za uprchlíky pro tiskovou agenturu SPUTNIK

13. 5. 2015 | Evropská komise navrhla přijmout 20.000 uprchlíků v příštích dvou letech. Český podíl by měl být 525 osob. Návrh musí nejdřív schválit vlády členských zemí a Europarlament. ČR už dala dřív najevo, že s kvótami nesouhlasí. Kvóta se vypočítá podle údajů o velikosti populace země, o jejím HDP, počtu dosavadních žádostí o azyl a o míře nezaměstnanosti. Tuto situaci v rozhovoru pro Sputnik okomentovala Eva Dohnalová z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. 

Advokační cesta do Bruselu ve dnech 4-8. 5. 2015

11. 5. 2015 | Ve dnech 4-8. května 2015 uskutečnil JUDr. Martin Rozumek - ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU) - členské organizace Konzorcia - advokační cestu do Bruselu. Jejím hlavním cílem bylo upozornit na vykořisťování a diskriminaci oprávněně pobývající cizinců v členských zemích EU ve střední a východní Evropě a zasadit se tímto způsobem o zlepšení integrace cizinců a jejich zapojení se do veřejného života, aby se stali viditelnými aktéry integrační politiky a nikoli pouze nositeli stále nových povinností ukládaných na ně státem.

Konsorcium zahájilo projekt Společně za práva migrantů

30. 4. 2015 | Cílem projektu je realizace advokačních a monitorovacích aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Projekt povede k zvýšení občanské participace migrantů a zajistí pluralitní informování veřejnosti o postavení migrantů v ČR a v EU. Posílí se role Konsorcia a jeho 18 členských organizací podporou vzdělávání členů. Projekt podpoří vliv Konsorcia coby silného protihráče a zastánce práv migrantů vůči zejm. státní správě a politické reprezentaci. 

Zastavme další tragédie ve Středozemním moři – otevřme bezpečné cesty pro uprchlíky do Evropy

21. 4. 2015 | Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 18 nevládních organizací, vyjadřuje hlubokou soustrast s lidmi, kteří zahynuli při nebezpečné cestě do Evropy a současně vyzývá politické představitele ČR a EU, aby zabránili opakování podobných tragédií prostřednictvím azylové politiky, která umožní uprchlíkům bezpečně požádat o mezinárodní ochranu.

Demonstrace: Uprchlíci vítejte! Protest proti xenofobii a fanatismu

Většina lidí by uprchla, kdyby byla ohrožena na životě anebo by nemohla důstojně žít ve svých domovech. To je samozřejmé. A za samozřejmé také považujeme, že u nás budou hledat bezpečí. Říkáme: uprchlíci, vítejte! Uprchlíci ze Sýrie, ale i z Kosova, Ukrajiny anebo jiných částí světa.

Odmítáme, aby diskusi o azylu a migraci určovali ti, co šíří xenofobii a paranoiu z islamizace Česka. Kdo jsou reálně uprchlíci, jaké mají názory, v co věří a jestli jsou sami oběti nábožensky motivovaného násilí, se v této diskusi úplně ztrácí. Jsme proti uplatňování principu kolektivní viny. Každý je zodpovědný pouze za svá rozhodnutí a měl by být souzen pouze podle nich.

Naše společnost je pluralitní a rozmanitá. Mírumilovné soužití nenarušují lidé, kteří mají jinou barvu pleti anebo jiné vyznání, ale ti, kteří šíří rasismus a nenávist. Uprchlíci a další příchozí, vítejte!

© 2015 konsorcium-nno.cz