Proč podpořit činnost Konsorcia?

Konsorcium zastřešuje a koordinuje 18 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují či se zabývají obecně otázkami s migrací a integrací spjatými.

Konsorcium spolupracuje s představiteli státní správy, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními neziskovými organizacemi.

Konsorcium dlouhodobě usiluje o prostředkování komunikace mezi stoupenci různých přístupů k migrační otázce; jeho vizí je jednotná společnost, připravená integrovat migranty způsobem, který ji kulturně obohacuje, aniž by se její občané cítili ohrožování ztrátou vlastních hodnot a kulturní identity.

 

Jak přispět?

 

 

 

Prostřednictvím givt.cz. Díky tomuto portálu můžete podpořit činnost Konsorcia při běžných online nákupech, aniž byste zaplatili cokoli navíc: stačí vstupovat do internetových obchodů prostřednictvím výše uvedeného odkazu. Konsorcium tak získá zhruba 1-4 % z kupní ceny (přesný podíl je uveden u jednotlivých eshopů).

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, tady http://bit.ly/GivtRozšíření najdete rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

GIVT_infografika

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bankovním převodem na běžný účet zdarma vedený u Fio banky. Číslo účtu: 2200642074 / 2010. U jednorázových darů uvádějte prosím variabilní symbol 444. Pokud do zprávy pro příjemce uvedete jméno a adresu, můžete nás emailem (asist@konsorcium-nno.cz) požádat o vystavení potvrzení o daru k daňovým účelům. Rádi vám také budeme zasílat pravidelné informace o naší činnosti, vydávané tiskové zprávy a odborné analýzy. 

 

Přijďte nás podpořit na některou z pořádaných kulturních akcí. Pomůže nám již vaše přítomnost. Na podporu naší činnosti také obvykle můžete přispět formou dobrovolného vstupného či výtěžku z aukcí uměleckých děl.                                                                                                                                      

Jak se zapojit?

Dobrovolnictví. V naší organizaci nabízíme dobrovolnické stáže pod vedením zaměstnanců Konsorcia, kteří se problematice migrace a integrace dlouhodobě věnují. Aktuálně hledáme zejména dobrovolníky pro oblast sociálních sítí a další komunikace s veřejností, rešeršní a překladatelskou činnost. Rádi také přivítáme studenty ekonomických a politologických oborů, sociálních studií, práv a medicíny. Kontaktovat můžete přímo hlavní koordinátorku Konsorcia: dumont@konsorcium-nno.cz.

Pro bono konzultace. Pro dlouhodobou externí spolupráci hledáme také experty v právní, ekonomické a medicínské oblasti.