Naše poslání

Posláním Konsorcia, které bylo založeno v roce 2003, je prosazovat migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Účelem Konsorcia je zastřešovat a koordinovat nevládní organizace pracující s migranty v České republice.   

Hlavní činností Konsorcia je zejména:  

- Realizace společných projektů, koordinace aktivit a vzájemná výměna informací členů Konsorcia 

- Advokační činnost ve sféře legislativy, dotační politiky týkající se problematiky migrace, integrace migrantů, lidských a občanských práv 

- Propagace tématu problematiky migrace, integrace migrantů, lidských a občanských práv

- Vytváření ideových a praktických konceptů v oblasti migrace, integrace migrantů, lidských a občanských práv

- Školení pracovníků a posilování kapacit členů Konsorcia

- Vytváření, stanovování a sdílení společných principů, postupů a standardů spolupráce, například práce s klienty služeb členů Konsorcia, práce s veřejností, s orgány veřejné správy apod.

- Výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti migrace a integrace migrantů, lidských a občanských práv, publikační činnost

- Konzultační činnosti a pořádání společenských, kulturních, dobročinných a sportovních akcí