Naše členství

Konsorcium je členem sítě neziskových organizací PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), která prosazuje respektování lidských práv neregulérních migrantů v Evropě. PICUM poskytuje přímé propojení mezi lokálními organizacemi a evropskými institucemi tím, že podává zprávy o problematice neregulérních migrantů prostřednictvím zkušeností nabytých jejími členy a současně monitoruje vývoj příslušných politik na evropské úrovni. V současnosti stojí PICUM v čele nezávislé sítě, která má více než 100 členských organizací a 105 individuálních členů, jež poskytují humanitární podporu a asistenci neregulérním migrantům v 25 zemích napříč Evropou a v jiných světových regionech.

Konsorcium je partnerem mezinárodní neziskové organizace Médecins du Monde (Lékaři světa). Mise této organizace v současné době působí ve 44 zemích, které jsou postiženy válkou, přírodními katastrofami, hladem či chudobou. Organizace vede také osvětové kampaně například na podporu boje proti viru HIV. Kromě aktivit po celém světě Lékaři světa rovněž monitorují úroveň poskytování lékařské péče migrantům v evropských zemích. Cílem aktivit organizace v zemích Evropy je zlepšit dostupnost lékařské péče všem osobám bez ohledu na pobytový status.