TÉMATA KAMPANĚ ZA PŘIJÍMÁNÍ UPRCHLÍKŮ

27. 1. 2016 |

Hlavní témata kampaně jsou zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, umožnění integrace uprchlíků již během azylového řízení, netrestání uprchlíků za to, že ze své země uprchli bez dokumentů, zvýšení aktivního zapojení ČR do řešení humanitárních krizí a geopolitických výzev ve světě.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O KAMPANI ZA PŘIJÍMÁNÍ UPRCHLÍKŮ

23. 7. 2015 |

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 18 nevládních organizací, se dlouhodobě zasazuje o nastavení spravedlivého azylového systému, který poskytne ochranu oprávněným uprchlíkům a umožní jim se začlenit do české společnosti. Cílem této kampaně je formulace požadavků pro změnu azylové politiky a kultivace veřejné diskuse o přijímání uprchlíků. Přinášíme zde fakta o současné situaci uprchlíků v ČR, upozorňujeme na konkrétní problémy, které jsou v rozporu s mezinárodními lidskoprávními úmluvami a nabízíme konstruktivní řešení těchto problémů.  Naše podněty čerpáme z přímé práce s žadateli o mezinárodní ochranu a osobami s udělenou mezinárodní ochranou, kteří se na nás obracejí o pomoc.