ZÁKLADNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI KE KOMERČNÍMU A VEŘEJNÉMU ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

26. 1. 2016 |

Co je to komerční zdravotní pojištění, kdo je na něj odkázán a kdo je naopak účastníkem veřejného zdravotního pojištění? Shrnutí problematiky komerčního a veřejného zdravotního pojištění ve vztahu k migrantům.


PROHLÁŠENÍ KAMPANĚ ZA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MIGRANTŮ A MIGRANTEK

23. 7. 2015 |

Připojte svůj podpis k Prohlášení Kampaně za zdravotní pojištění migrantů a migrantek. Text prohlášení je v češtině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Petici můžete podepsat na stránkách www.petice24.com.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O KAMPANI ZA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MIGRANTŮ A MIGRANTEK

23. 7. 2015 |

Pro migranty risk, pojišťovnám zisk? Až 100 tisíc migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR je vyloučeno z veřejného zdravotního pojištění. Jsou odkázáni pouze na nevyhovující komerční zdravotní pojištění. Cílem této kampaně je docílit legislativní změny, která by je do veřejného zdravotního pojištění zahrnula.


Konsorcium publikuje novou informační brožuru ke kampani za zdravotní pojištění migrantů

22. 3. 2016 |

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice dlouhodobě upozorňuje na nedostatky právní úpravy povinného komerčního pojištění cizinců v České republice. Konsorcium nyní v rámci probíhající kampaně za zdravotní pojištění migrantů vydalo novou informační brožuru, ve které prostřednictvím skutečných příběhů ze života migrantů poukazuje na nejpalčivější problémy, které stávající právní úprava povinného pojištění přináší. Brožura je ke stažení v příloze článku.


Ministerstva se vyjadřují k analýze komerčního zdravotního pojištění vypracované členskou organizací Konsorcia

18. 3. 2016 |

Ministerstva vnitra, financí a zdravotnictví se vyjadřují k Analýze komerčního zdravotního pojištění cizinců, která byla vypracovaná Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU). Organizace pro pomoc uprchlíkům považuje stávající úpravu komerčního zdravotního pojištění za vysoce diskriminační a navrhuje jako nejvhodnější řešení začlenit cizince s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění.


Zástupkyně Konsorcia se zúčastnila setkání členských organizací sítě Médecins du Monde

10. 3. 2016 |

Ve dnech 29. 2. -1. 3. se uskutečnilo setkání 46 zástupců organizace Médecins du Monde (Lékaři světa) z jednotlivých členských států EU a dalších partnerských organizací. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR se před nedávnem také stalo partnerskou organizací díky svému dlouhodobému zájmu o problematiku zdravotního pojištění migrantů v ČR. Tématem setkání v Aténách bylo řešení přístupu uprchlíků k lékařské péči v Řecku a dalších zemí EU a také ochrana dětí prchajících ze země původu bez doprovodu.


Reakce na článek “Zdravotní pojištění cizinců musí být zachováno v režimu zdravého rozumu”

8. 1. 2016 |

Zdravotní pojištění cizinců musí být zachováno v režimu zdravého rozumu. Tak zní titulek článku Roberta Kareše. Samotnému návrhu novely zákona o pobytu cizinců se pan Kareš však příliš nevěnoval a omezil se na kritiku nevládních organizací prostřednictvím tajemných náznaků, které mají spíše ve čtenáři vzbudit pocity něčeho nekalého než přispět do racionální diskuse. Mezi těmito náznaky kromě hypotetických propočtů a odkazů na tolik obávanou zdravotní turistiku nemůže samozřejmě chybět ani odkaz na financování nevládních organizací, kdy pan Kareš vyzývá ke hře s “otevřenými kartami”.


Stručný přehled problematiky soukromého zdravotního pojištění ve vztahu k migrantům

11. 11. 2015 |

Proč se Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR již několik let snaží o změnu právní úpravy zdravotního pojištění migrantů v ČR? Jaký je aktuální vývoj na poli změn tolik nevyhovujícího stavu? 


Diskriminace žadatelů o mezinárodní ochranu a cizinců ze zemí mimo EU

16. 10. 2015 |

Ministerstvo zdravotnictví, financí a vnitra společně předložili návrh novely zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Návrh je v rozporu s usnesením vlády ze dne 12. 11. 2014 i s mezinárodněprávními závazky České republiky. Výrazně také zvýhodňuje komerční pojišťovny na úkor dotčených cizinců. Návrh komplexně upravuje problematiku komerčního zdravotního pojištění cizinců a nadále zachovává stav, který je hojně kritizovaný ze strany odborníků, nevládních organizací i veřejné ochránkyně práv.


ČRo Za hranou - Zdravotní pojištění cizinců

30. 11. 2014 |

Rozhlasová relace na téma Zdravotní pojištění cizinců odvysílaná v Českém rozhlasu v pořadu Za hranou. Relace je dostupná zde.


PODPOŘILI NÁS

Česká lékařská komora

Svaz pacientů ČR

Fakultní nemocnice Bohunice

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Nemocnice Břeclav

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Krušnohorská poliklinika, s.r.o. (Podkrušnohorská nemocnice následné péče)

Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s.  

Český helsinský výbor  

Nadace Open Society Fund  

Česká ženská lobby  

Amnesty International ČR 

Charita ČR

Brno Expat Centre  

Ukrajinská iniciativa

Ne rasismu

Transparency International ČR

Liga lidských práv

Ekumenická akademie Praha

Klub Hanoi  

EURAXESS (centrum pro mobilitu vědců)

Strana zelených (SZ)

PODPOŘTE NÁS

1) Podepište prohlášení na www.petice24.com a dále ho šiřte.

2) Sledujte kampaň přes Facebook nebo přes obecný mailing list Konsorcia.

3) Máte či měli jste problémy s komerčním zdravotním pojištěním? Ozvěte se nám na email office@konsorcium-nno.cz.

4) Dejte na váš web banner (v menší velikosti je zde).

Petice za zdravotní pojištění migrantů

DALŠÍ INFORMACE

Mighealth.net/cz - webové stránky o zdraví migrantů a menšin v ČR

Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR (březen 2010), H. Hnilicová, K. Dobiášová, P. Čižinský