Připomínky k dokumentu Strategie migrační politiky České republiky

4. 6. 2015 |

Konsorcium NNO vítá skutečnost, že vláda České republiky přistoupila k přípravě Strategie migrační politiky České republiky. Strategický dokument v této oblasti dlouhodobě významně postrádáme. Stanovení priorit migrační politiky je důležité nejen pro tvorbu návazných politických a legislativních opatření, dává zároveň určitou míru jistoty migrantům samotným, co od nich Česká republika očekává a jaká migrace je pro ni prioritní.


Detence žadatelů o mezinárodní ochranu a cizinců v ČR

7. 12. 2011


Politická a občanská participace

7. 12. 2011


Přesídlování a zajištění přístupu uprchlíků k mezinárodní ochraně

7. 12. 2011


Systémy přijímání zahraničních pracovníků s nižší kvalifikací

7. 12. 2011


Udělování státního občanství

7. 12. 2011


Vzdělávání migrantů – přístup žáků a studentů cizinců k bezplatným kurzům vzdělávacího jazyka

7. 12. 2011