Přehled stanovisek k budoucnosti Společného evropského azylového systému

3. 2. 2017 |

Po uspěšné debatě v Senátu o Spoelčné evropské azylové politice (CEAS), a s ohlednem na obecný zájem o toto téma, připravili jsme přehled stanovisek k budoucností CEAS různých zemí, politických stran a organizací. 


Stanovisko k navrhované reformě Společného evropského azylového systému

2. 11. 2016 |

Loňská uprchlická krize odhalila nedostatky v nastavení právního rámce i institucí Evropské unie v oblasti azylu. Ty chce nyní Evropská komise napravit změnami společného azylového systému (CEAS) směřujícími k přibližování národních azylových režimů, posílení bezpečných a legálních cest do Evropy a zvýšení spravedlivosti, předvídatelnosti a udržitelnosti společného systému. Konsorcium vydalo stanovisko k navrhované reformě CEAS.


Připomínky k dokumentu Strategie migrační politiky České republiky

4. 6. 2015 |

Konsorcium NNO vítá skutečnost, že vláda České republiky přistoupila k přípravě Strategie migrační politiky České republiky. Strategický dokument v této oblasti dlouhodobě významně postrádáme. Stanovení priorit migrační politiky je důležité nejen pro tvorbu návazných politických a legislativních opatření, dává zároveň určitou míru jistoty migrantům samotným, co od nich Česká republika očekává a jaká migrace je pro ni prioritní.


Detence žadatelů o mezinárodní ochranu a cizinců v ČR

7. 12. 2011


Politická a občanská participace

7. 12. 2011


Přesídlování a zajištění přístupu uprchlíků k mezinárodní ochraně

7. 12. 2011


Systémy přijímání zahraničních pracovníků s nižší kvalifikací

7. 12. 2011


Udělování státního občanství

7. 12. 2011


Vzdělávání migrantů – přístup žáků a studentů cizinců k bezplatným kurzům vzdělávacího jazyka

7. 12. 2011