Zahajujeme nový projekt na posílení kapacit

1. 9. 2016 |

V září, Konsorcium začíná dvouletý projekt „Společně a lépe – posílení kapacit Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR“, financovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který si klade za cíl posílit kapacitu Konsorcia a jeho členských organizací. 


SPOLEČNĚ ZA PRÁVA MIGRANTŮ

1. 4. 2015 |

Celkovým cílem projektu je realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Projekt povede k zvýšení občanské participace migrantů a zajistí pluralitní objektivní informování veřejnosti o postavení migrantů v ČR/EU.


ZA POZVEDNUTÍ PRÁV MIGRANTŮ A MIGRANTEK: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ MEZI NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI Z USA A ČR

1. 6. 2012 |

Nevládní organizace v Česku a USA, které se zabývají právy pracovních migrantů, se potýkají s růstem prekérní (nejisté) práce, subdodavatelstvím, neplacením mezd. Porušování pracovních práv je časté u těch migrantů, kteří pracují na nízkokvalifikovaných a špatně placených pozicích. Do Prahy bude pozvána na seminář a debatu Carolyn Gleason z Retail Action Project. Projekt byl podpořen Velvyslanectvím USA v ČR a trvá od 1. června do 31. prosince 2012.


ZA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO MIGRANTY A MIGRANTKY!

1. 6. 2012 |

Konsorcium usiluje o rozšíření přístupu do veřejného zdravotního pojištění pro skupiny migrantů a migrantek ze zemí mimo Evropskou unii bez trvalého pobytu v ČR, které jsou z něho vyloučeny. Jedná se především o osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), rodinné příslušníky migrantů ze třetích zemí a také manželé a manželky občanů České republiky. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund.


PROJEKT NA POSÍLENÍ SCHOPNOSTÍ KONSORCIA REAGOVAT NA KONCEPČNÍ ZMĚNY V OBLASTI MIGRAČNÍ POLITIKY

1. 2. 2012 |

Projekt podpořený v roce 2012 Nadací Open Society Fund Praha je zaměřen na podporu pozice "Policy Officera", který má na starostimonitorování migračních politik a vytváření strategií a koncepčních materiálů Konsorcia.


INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA KONSORCIA

31. 12. 2011 |

Od 1.1.2011 do 31.12.2011 byla činnost naší organizace podporována programem Civic Coalition (Občanské sdružení) nadace Stefan Batory Foundation. Cílem tohoto programu bylo posílení nevládních organizací koalice v zemích Visegrádu (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), které se zavazují svým úsilím formulovat zájmy občanské společnosti na základě širokého zapojení občanů a ovlivňovat veřejnou politiku. V rámci tohoto programu nám poskytla Stefan Batory Foundation základní institucionální podporu pro rok 2011, jež umožnila pokrytí základních činností Konsorcia.


PROJEKT "OPENING DOORS TO MIGRANTS IN CENTRAL EUROPE"

31. 12. 2011 |

Projekt "Opening doors to migrants in Central Europe" podpořila Nadace Open Society Fund Praha a byl realizován od 1.1.2011 do 31.12.2011. Cílem tohoto projektu bylo propagovat zejména otevřený přístup k migraci a migrantům a hledat nové otevřené způsoby přijímání migrantů.


MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA TÉMA "VÝCHODISKA MIGRAČNÍCH POLITIK"

16. 11. 2011 |

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2011 se uskutečnila mezinárodní konference „Východiska migračních politik“, která reagovala na potřebu evropských demokracií nalézt fungující přístupy k problémům spojených s migrací a zejména pak integrací cizinců. Jejím cílem bylo zprostředkovat účastníkům rakouské, švýcarské a britské zkušenosti s integrací cizinců.


PROJEKT ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ PRACOVNÍCH MIGRANTŮ

31. 7. 2011 |

Cílem projektu bylo zlepšení koordinace členských organizací Konsorcia a komunikace mezi nimi a zapojení migrantských organizací doKonsorcia a do aktivit neziskového sektoru v oblasti migrace. V rámci projektu vznikly tři pracovní skupiny, které sdružily odborníky z jednotlivých členských organizací, konkrétně skupina sociální, právní a mediální. Skupiny se scházely jednou měsíčně a byly zaměřené na zvyšování kompetencí jejich členů a zároveň se jejich prostřednictvím koordinují aktivity členských organizací v příslušných oblastech. Tento projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha a trval od 1.8. 2010 do 31.7. 2011.

 


EVROPSKÝ POCHOD ZA PRÁVA UPRCHLÍKŮ UMBRELLA MARCH 2011

20. 6. 2011 |

Při příležitosti Světového dne uprchlíků pořádalo Konsorcium ve spolupráci s ECRE (European Council on Refugees and Exiles) dne 20. června 2011 Evropský Pochod za práva uprchlíků Umbrella March 2011. Deštník, jako symbol mezinárodní ochrany, měl zdůraznit potřebu chránit uprchlíky. Evropský pochod s deštníky je celoevropská kampaň, kterou jsme chtěli upozornit tvůrce politik na jejich povinnost poskytnout ochranu těm, kteří prchají před válkou, mučením a pronásledováním.