Výzva k zapojení do kampaně za přijetí uprchlíků

23. 7. 2015 |

Připojením se ke kampani můžete také Vy deklarovat Vaši solidaritu s uprchlíky. Společně se zasaďme o zlepšení postojů české společnosti k uprchlíkům. Výzvu se seznamem všech institucí a jednotlivců, kteří kampaň podpořili, předáme vládě ČR a představitelům EU. Výzvu můžete podepsat na stránkách Care2.


Informační leták ke kampani za přijetí uprchlíků

22. 7. 2015 |

Informační leták ke kampani za přijímání uprchlíků. Cílem této kampaně je formulace požadavků pro změnu azylové politiky a kultivace veřejné diskuse o přijímání uprchlíků. Přinášíme zde fakta o současné situaci uprchlíků v ČR, upozorňujeme na  konkrétní problémy, které jsou v rozporu s mezinárodními lidskoprávními úmluvami a nabízíme konstruktivní řešení těchto problémů.


Připomínky k dokumentu Strategie migrační politiky České republiky

4. 6. 2015 |

Konsorcium NNO vítá skutečnost, že vláda České republiky přistoupila k přípravě Strategie migrační politiky České republiky. Strategický dokument v této oblasti dlouhodobě významně postrádáme. Stanovení priorit migrační politiky je důležité nejen pro tvorbu návazných politických a legislativních opatření, dává zároveň určitou míru jistoty migrantům samotným, co od nich Česká republika očekává a jaká migrace je pro ni prioritní.


Veřejná debata: Politická a občanská participace migrantů

15. 5. 2015 |

Jak se mohou migranti zapojovat do veřejného života v místě svého bydliště? Jak se mohou migranti zapojovat do politického dění v České republice? Mají migranti zájem o občanskou a politickou participaci? Mají být migrantům přiznána politická práva na stejné úrovni jako občanům ČR? Debata se uskuteční v rámci festivalu Refufest na pražské Kampě dne 30.5. v diskuzním stanu od 14 do 15 hodin.


Rozhovor o odpovědnosti EU za uprchlíky pro tiskovou agenturu SPUTNIK

13. 5. 2015 |

Evropská komise navrhla přijmout 20.000 uprchlíků v příštích dvou letech. Český podíl by měl být 525 osob. Návrh musí nejdřív schválit vlády členských zemí a Europarlament. ČR už dala dřív najevo, že s kvótami nesouhlasí. Kvóta se vypočítá podle údajů o velikosti populace země, o jejím HDP, počtu dosavadních žádostí o azyl a o míře nezaměstnanosti. Tuto situaci v rozhovoru pro Sputnik okomentovala Eva Dohnalová z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty.


Advokační cesta do Bruselu ve dnech 4-8. 5. 2015

11. 5. 2015 |

Ve dnech 4-8. května 2015 uskutečnil JUDr. Martin Rozumek - ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU) - členské organizace Konzorcia - advokační cestu do Bruselu. Jejím hlavním cílem bylo upozornit na vykořisťování a diskriminaci oprávněně pobývající cizinců v členských zemích EU ve střední a východní Evropě a zasadit se tímto způsobem o zlepšení integrace cizinců a jejich zapojení se do veřejného života, aby se stali viditelnými aktéry integrační politiky a nikoli pouze nositeli stále nových povinností ukládaných na ně státem.


Konsorcium zahájilo projekt Společně za práva migrantů

30. 4. 2015 |

Celkovým cílem projektu je realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Projekt povede k zvýšení občanské participace migrantů a zajistí pluralitní objektivní informování veřejnosti o postavení migrantů v ČR/EU


Zastavme další tragédie ve Středozemním moři – otevřme bezpečné cesty pro uprchlíky do Evropy

21. 4. 2015 |

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 18 nevládních organizací, vyjadřuje hlubokou soustrast s lidmi, kteří zahynuli při nebezpečné cestě do Evropy a současně vyzývá politické představitele ČR a EU, aby zabránili opakování podobných tragédií prostřednictvím azylové politiky, která umožní uprchlíkům bezpečně požádat o mezinárodní ochranu.


Pozvánka na seminář (RE)PREZENTACE islámu a islamismu v EU: kulturní polarizace vs. multikulturalismus?

20. 2. 2015 |

Seminář se zabývá multikulturalismem a principem evropské právní homogenity a náboženské neutrality v kontextu dynamicky se vyvíjejího soužití muslimských a nemuslimských etnik a migrace z muslimských zemí do Evropy a rolí médií v reprezentaci islámu a islamismu. Na semináři vedle antrpologů, sociologů a orientalistů vystoupí zástupci českých médií. Seminář se uskuteční v pátek 27. února 2015 v budově FHS UK.


Demonstrace: Uprchlíci vítejte! Protest proti xenofobii a fanatismu

15. 2. 2015 |

Většina lidí by uprchla, kdyby byla ohrožena na životě anebo by nemohla důstojně žít ve svých domovech. To je samozřejmé. A za samozřejmé také považujeme, že u nás budou hledat bezpečí. Říkáme: uprchlíci, vítejte! Uprchlíci ze Sýrie, ale i z Kosova, Ukrajiny anebo jiných částí světa.  Náměstí Republiky, Praha 1. Demonstrace se uskuteční v pátek 20. února 2015 od 16:30 na Náměstí Republiky, následovat bude pochod po trase: Na Příkopě – ulice 28.října – Jungmannovo náměstí, kde bude akce ukončena.


MIGRAČNÍ MANIFEST

Migrační manifest

Podpořili nás

Evropský sociální fond

Logo opz barevne

Ministerstvo práce a sociálních věci ČR

logoMPSV-m.jpg

Velvyslanectví USA v České republice

US_Emb_logo_70mm_COL.JPG

Island, Lichtenštejnsko a Norsko v rámci EHP fondů

NROS logo.png

Friedrich-Ebert-Stiftung

Logo nadace FES