Konsorcium zahájilo projekt Společně za práva migrantů

30. 4. 2015 |

Celkovým cílem projektu je realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Projekt povede k zvýšení občanské participace migrantů a zajistí pluralitní objektivní informování veřejnosti o postavení migrantů v ČR/EU


Zastavme další tragédie ve Středozemním moři – otevřme bezpečné cesty pro uprchlíky do Evropy

21. 4. 2015 |

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje 18 nevládních organizací, vyjadřuje hlubokou soustrast s lidmi, kteří zahynuli při nebezpečné cestě do Evropy a současně vyzývá politické představitele ČR a EU, aby zabránili opakování podobných tragédií prostřednictvím azylové politiky, která umožní uprchlíkům bezpečně požádat o mezinárodní ochranu.


Pozvánka na seminář (RE)PREZENTACE islámu a islamismu v EU: kulturní polarizace vs. multikulturalismus?

20. 2. 2015 |

Seminář se zabývá multikulturalismem a principem evropské právní homogenity a náboženské neutrality v kontextu dynamicky se vyvíjejího soužití muslimských a nemuslimských etnik a migrace z muslimských zemí do Evropy a rolí médií v reprezentaci islámu a islamismu. Na semináři vedle antrpologů, sociologů a orientalistů vystoupí zástupci českých médií. Seminář se uskuteční v pátek 27. února 2015 v budově FHS UK.


Demonstrace: Uprchlíci vítejte! Protest proti xenofobii a fanatismu

15. 2. 2015 |

Většina lidí by uprchla, kdyby byla ohrožena na životě anebo by nemohla důstojně žít ve svých domovech. To je samozřejmé. A za samozřejmé také považujeme, že u nás budou hledat bezpečí. Říkáme: uprchlíci, vítejte! Uprchlíci ze Sýrie, ale i z Kosova, Ukrajiny anebo jiných částí světa.  Náměstí Republiky, Praha 1. Demonstrace se uskuteční v pátek 20. února 2015 od 16:30 na Náměstí Republiky, následovat bude pochod po trase: Na Příkopě – ulice 28.října – Jungmannovo náměstí, kde bude akce ukončena.


MIGRAČNÍ MANIFEST

Migrační manifest

Podpořili nás

Evropský sociální fond

Logo opz barevne

Ministerstvo práce a sociálních věci ČR

logoMPSV-m.jpg

Velvyslanectví USA v České republice

US_Emb_logo_70mm_COL.JPG

Island, Lichtenštejnsko a Norsko v rámci EHP fondů

NROS logo.png

Friedrich-Ebert-Stiftung

Logo nadace FES