Schůze se odehrála v nových prostorech Konsorcia a zástupci členských organizací se zde mohli  seznámit s novými členy týmu. Poděkovali jsme našim členům za jejich podporu v tomto nesnadném roce. I díky této podpoře se Konsorcium mohlo celý rok věnovat běžným činnostem a také pořádat mimořádné akce a aktivity, včetně: ·    

  • Školení lobbingu pro členské organizace,         
  • Vydání brožury ke Kampani za zdravotní pojištění pro všechny migrantky a migranty, ·        
  • Školení v komunikačních dovednostech s americkou lektorkou, ·        
  • Účast na setkání česko-německé pracovní skupiny pro migraci (organizovanou kanceláří premiéra ČR a německým Ministerstvem zahraničí), ·        
  • Dvou setkání pro novináře (na téma Balkanská cesta: Rok poté, a Jednotný evropský azylový systém), ·        
  • Seminář ve sněmovně na téma Integrace uprchlíků na místní úrovní.

Zároveň jsme využili tuto příležitost k tomu, abychom představili naše plány na roky 2017 a 2018 ve čtyřech hlavních oblastech: práce s členskou základnou, advokační aktivity, komunikace a fundraising. V posledním čtvrtletí 2016 vznikly dvě zcela nové pozice v týmu –  koordinátor komunikace a fundraiser, umožňující rozvoj těchto agend.

členská schůze 2016Dalším důležitým bodem programu členské schůze bylo přijetí nových členů. O členství požádaly dvě organizace – Amnesty International a ADRA ČR – obě s mezinárodním dosahem a uznáním v Česku i v zahraničí. Obě organizace byli jednomyslně přijaty za členy Konsorcia. Členská schůze zároveň vzala na vědomí vystoupení brněnského Sdružení občanů zabývajících se emigranty z Konsorcia.

Členové také schválili navržené změny stanov, jednacího řádu a etického kodexu spolku, které by měly umožnit efektivnější fungování Konsorcia. Dále byl zvolen Výkonný výbor na rok 2017. Výbor se nově skládá ze čtyř členů, tři z nichž jsou zástupci členských organizací. Do výboru byly zvolené ředitelky Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), organizace AMIGA a ředitel Centra pro integrace cizinců (CIC). S otázkami ohledně dalších  aktivit Konsorcia v uplynulém roce můžete kontaktovat členy týmu.